ZÁVADY A PRÍČINY STRATY DÁT

Veľa zákazníkov podceňuje riziko straty dát. O tom, že by sme z času na čas mali svoje dáta zálohovať, už väčšina z nás vie. No nie vždy sa k zálohovaniu aj reálne dostaneme. Dôvody sú rôzne - väčšinou nemáme čas alebo si myslíme, že nám sa to stať nemôže. No napriek tomu...

Ako môžete stratiť svoje dáta?

Jednoducho, a hlavne nečakane...

- náhodné vymazanie dát používateľom
- zlyhanie operačného systému alebo aplikácie
- napadnutie počítačovými vírusmi
- záškodníctvo (zámerné poškodenie dát - vymazanie, prepísanie...)
- fyzické poškodenie počítača (pád, voda, extrémne teploty...)
- zlyhanie alebo fyzické poškodenie pamäťového média (CD, DVD, USB kľúče, disky HDD, SSD, externé pevné disky - majú obmedzenú životnosť)
- spálená elektronika
- výpadok napájania
- výrobné vady
- prírodné katastrofy (búrky, záplavy, požiare...)
- strata alebo krádež počítača, pamäťového médiaZalDat sa už 17 rokov stará o vaše dáta !

Záchrana dát a obnova dát je pre nás výzvou.